Hasiera
Martingo, karlisten altxamenduaren babes leku.